Popunjenost:
Dvorane: 13
Fitnes: 56
Menu

Povrat i reklamacije

 • Joker Fitness d.o.o. - u daljnjem tekstu Tvrtka
 • OIB 56659428976
 • Put Brodarice 6, Split - u daljnjem tekstu Adresa Tvrtke
 •  - u daljnjem tekstu Email Tvrtke
 • fitnesscentarjoker.hr – u daljnjem tekstu Internet Stranica Tvrtke

 

Reklamacije i povrat robe

Na svaki kupljeni artikl koji ste kupili u našoj web trgovini, imate pravo na reklamaciju, zamjenu ili na povrat novca (sukladno uvjetima definiranim Zakonom o zaštiti potrošača)

 

Povrat novca


Povrat novca
 vršimo u roku 14 dana od dana kupljene robe. Kupac je dužan pismeno zatražiti povrat   i obavezno mora priložiti račun uz zahtjev za povrat novca. Ne vraćamo plaćene troškove poštarine ili pakiranja paketa prilikom povrata novca niti troškove nastale od strane dostavnih službi već isključivo vrijednost robe.

Kupac je dužan fizički pregledati proizvod prilikom primitka a ne duže od 14 dana te prijaviti vidljive nedostatke. Naknadne reklamacije na izgled proizvoda ne uvažavamo.

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku 14 dana od sklapanja koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor, na trajnom mediju.

PREUZMI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

U slučaju da Korisnik raskine ugovor o kupnji usluge (članarina za teretanu, grupne programe, dijagnostiku, usluga osobnog trenera), obvezan je platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora, osim ako je drugačije dogovoreno s Tvrtkom.

Otkazni rok u slučaju raskida ili otkaza ugovora od strane Korisnika usluga  traje 30 (trideset) dana, a počinje teći od 1. (prvog) dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isti iskazan.

Korisnik može otkaz i/ili raskid ugovora iskazati osobnim dolaskom u bilo koju teretanu Tvrtke uz predočenje osobne iskaznice i potpisivanjem zahtjeva ili popunjenim obrascem upućenim na mail Tvrtke.

 

Povrat novca ne vršimo u slijedećim slučajevima

 • Za kupljene ili naručene usluge. U slučaju kupnje usluge (članarine za teretanu, grupne programe, dijagnostiku itd) raskid ugovora prema članku 86. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022 ) povlači za sobom plaćanje svih preostalih dugovanja prema Tvrtki koje je Korisnik po ugovoru obavezan podmiriti.
 • Za proizvode koji su rabljeni a još uvijek funkcionalni.
 • Za proizvode koje se koriste u higijenske svrhe pa iz opravdanih higijenskih razloga nije moguće izvršiti povrat
 • Za proizvode kupljene s greškom (ako je greška uredno navedena prilikom prodaje) ili u rasprodaji.
 • Za gratis odnosno besplatno dobivene artikle ili artikle koji još uvijek nisu plaćeni

Roba koja se vraća mora biti uredno zapakirana u originalnu ambalažu s priloženim računom.

U situacijama gdje sumnjamo u mogućnost zlouporabe ovih pogodnosti zadržavamo istražiti predmet i pismeno odgovoriti na zahtjev unutar 14 dana od zaprimanja zahtjeva.

Proizvodi prilikom povrata ili zamjene moraju biti u originalnoj ambalaži u kakvoj su kupci dobili robu  prilikom kupnje, uredno zapakirani. U slučaju da kupac inzistira na zamjeni bez ambalaže, zaračunati ćemo dodatne troškove zbog proizvoda bez ambalaže u iznosu 20% vrijednosti artikla.

U slučaju da je proizvod neuredan, prljav, preuređivan, mijenjan, skraćivan, produžavan ili slično, odnosno ako se razlikuje od stanja u kojem je kupljen, ne odobravamo zamjenu niti povrat novca.

 

Reklamacije za korištene kupljene artikle.

U slučaju da proizvodi prilikom upotrebe unutar 30 dana postanu nefunkcionalni, imate pravo na reklamaciju. Kupac je dužan osigurati dostavu robe na adresu s koje je dobio paket. Kupac obavezno mora priložiti račun uz zahtjev. Zadržavamo pravo pregleda proizvoda i mogućnost da proizvod osposobimo za upotrebu unutar 30 dana. U slučaju da proizvod nismo u stanju osposobiti, kupac će dobiti isti proizvod a ako kojim slučajem takav isti proizvod nemamo na lageru, najsličniji tom proizvodu (gledajući plaćenom cijenom i skupinom).

 • Kupac također ima pravo ako nije zadovoljan korištenim kupljenim artiklom na smanjenje kupovne cijene prilikom kupnje artikla s kojim smatra da bi bio zadovoljan. Visinu smanjenja cijene u tom slučaju subjektivno sami određujemo.
 • Nije moguće dobiti povrat novca za korištene kupljene artikle.
 • Ne primamo reklamacije za proizvode koji su rabljeni a još uvijek funkcionalni.
 • Za proizvode kupljene prije više od 30 kalendarskih dana (izuzev proizvoda kod kojih je takva vrsta jamstva posebno navedena i ovjerena) ne primamo nikakvu vrstu reklamacije ili zahtjeva.

 

Upute za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

U slučaju kupnje usluge (članarine za teretanu, grupne programe, dijagnostiku, usluga osobnog trenera) raskid ugovora o uslugama prema članku 86. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022 ) povlači za sobom plaćanje svih preostalih dugovanja prema Tvrtki.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, ili koristeći obrazac za jednostrani raskid ugovora. Ako potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi u vezi s tim nastale troškove osim izravnih troškova povrata robe.

 • Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

PREUZMI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA➜

 1. Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

 • Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

 • Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
 1. Povrat robe
  Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

 1. Troškovi povrata robe
  Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
 2. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
  Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ispunjeni ugovor za jednostrani raskid ugovora poslati elektroničkom poštom na Email Tvrtke ili običnom poštom na adresu:

 • Tvrtka
 • Adresa Tvrtke

 

Odgovornost za materijalne nedostatke

Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

 

Pravo na prigovor

Ako niste zadovoljni radom odjela za kupce unutar tvrtke, molimo Vas da nas izvijestite o predmetu na email adresu:   

Prema zakonu o zaštiti potrošača kupci imaju pravo na prigovor u pisanom obliku na adresu: Tvrtka, Adresa Tvrtke. Odgovor na prigovor dati ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora

Ako kao kupac smatrate da su vaša prava povrijeđena, svoje pritužbe možete nam uputiti putem e-mail adrese  Diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme Europske komisije. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice:  
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.