Capacity:
Dvorane: 32
Fitnes: 148
Menu

Conversion Statement

Za Korisnike (kupce) koji imaju prebivalište, boravište ili sjedište izvan Republike Hrvatske i plaćaju u valuti koja nije euro (€), sva plaćanja biti će izvršena u valuti euro (€).

Prilikom naplate kreditnom karticom Korisnika isti se iznos pretvara u lokalnu valutu Korisnika prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na istaknutu cijenu na našoj Internetskoj stranici.