Popunjenost:
Dvorane: 9
Fitnes: 62
Menu

Uvjeti korištenja

 

  • Joker Fitness d.o.o. - u daljnjem tekstu Tvrtka
  • Put Brodarice 6, 21000 Split - u daljnjem tekstu Adresa Tvrtke
  • OIB 56659428976
  •  - u daljnjem tekstu Email Tvrtke
  • fitnesscentarjoker.hr – u daljnjem tekstu Internet Stranica Tvrtke

 

Tvrtka vam putem svoje Internet stranice, Internet Stranica Tvrtke, omogućuje korištenje usluga i sadržaja koji su podložni niže navedenim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge objavljene na Internet Stranica Tvrtke.
Korištenjem bilo kojeg dijela stranice Internet Stranica Tvrtke te svih njegovih dijelova smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

 

Narudžba

Kupoprodajni ugovor između Tvrtke i korisnika koji je obavio kupnju u web trgovini sklopljen je u trenutku kada Tvrtka kupcu/korisniku pošalje prvi email o statusu njegove narudžbe. Od toga su trenutka važeće su sve cijene i drugi uvjeti koji vrijede za Tvrtku i za kupca. Kupac je osoba s podacima navedenima prilikom registracije ili predaje narudžbe. Naknadno mijenjanje podataka o kupcu u izvršenoj narudžbi nije moguće.
Kupoprodajni ugovor odnosno email o statusu njegove narudžbe sačuvan je u elektroničkom obliku na poslužitelju Internet Stranice Tvrtke.

Članstvo počinje teći trenutkom potvrde o uplati članarine/usluge, ne trenutkom posjeta prostorima Tvrtke.

 

Rok i način isporuke

Tvrtka kao vlasnik Internet stranice Internet Stranica Tvrtke se obvezuje u najkraćem mogućem roku koji kreće nakon plaćanja ponude, isporučiti ispravnu naručenu robu/uslugu Kupcu. Isporuka usluge se vrši na teritoriju Republike Hrvatske putem korištenja za to predviđenih prostora Tvrtke od strane kupca prema kupnjom utvrđenim uvjetima, a isporuka robe putem specijaliziranih dostavnih službi i/ili Hrvatske pošte ili uz preuzimanje u prostorima Tvrtke. Cijena isporuke (dostave) je navedena u ponudi koju šalje Tvrtka i njen je sastavni dio. Račun za isporučene usluge kupcu izdaje se u prostorima Tvrtke. 

 

Cijene

Tvrtka ne preuzima odgovornost za promjene cijena koje se mogu mijenjati u bilo kojem trenutku bez posebne obavijesti. Naručena i plaćena roba ne podliježe izmjeni cijena.

 

Automatska naplata članarine/pretplata

Automatska naplata članarine/pretplata uključuje nesmetano i bez prekida korištenje članarine za uslugu Tvrtke (za opciju koju je Korisnik odabrao) tijekom 12 mjeseci, počevši od dana kad je pretplata aktivirana, te naplatu članarine po uvjetima opcije koju je Korisnik odabrao, a prema cjeniku koji je bio istaknut na Internet stranici Tvrtke u trenutku prve kupnje. Cijena usluge se ne mijenja za cijelo vrijeme trajanja pretplate.

Pretplata se obnavlja automatski tijekom 12 mjeseci od kupnje. Nakon isteka 12 mjeseci, pretplata automatski istječe te je nije potrebno otkazivati.

Ugovor se može jednostrano raskinuti u roku 14 dana od sklapanja koristeći obrazac za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor, na trajnom mediju.

Ugovor - pretplata se može otkazati u svakom trenutku, ali sukladno članku 86. Zakona o zaštiti potrošača,  Tvrtka nema obavezu na povrat troškova Korisniku.

Eventualni povrat novca članovima Tvrtka razmatra od slučaja do slučaja, ovisno o tome je li Korisniku  zbog objektivnih okolnosti (bolest, jača ozljeda, trudnoća) na dulje vrijeme onemogućen koristiti usluge Tvrtke.

PREUZMI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA 

U slučaju da rok valjanosti kartice kojom je pretplata/automatska obnova članarine plaćena istječe prije isteka pretplate, Korisnik na mail dobiva obavijest da naplata nije prošla te da se članarina neće obnoviti. U tom slučaju, ukoliko želi nastaviti koristiti uslugu pretplate Korisnik se mora ponovno učlaniti s pretplatom na sljedećih 12 mjeseci jer se postojeća članarina prekida.

 

Povrat robe i zaštita potrošača

Kupac ima pravo vratiti robu koju nije naručio ili robu kod koje je naknadno utvrđena greška ili oštećenje koje nije nastalo transportom. Tvrtka će odobriti povrat robe nakon međusobnog dogovora (telefonom ili e-mailom), uz instrukcije za povrat te će Kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova.

Kupac ima pravo podnijeti pisani prigovor, u sjedište tvrtke ili putem pošte na adresu:

  • Tvrtka
  • Adresa Tvrtke

ili putem elektroničke pošte na  Tvrtka je dužna na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Tvrtka je dužna voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz st.1. ovog članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.
Prije sklapanja ugovora (kupovine) Tvrtka će potrošača obavijestiti putem predračuna (ponude), tekstom na ovoj Internet stranici Internet Stranica Tvrtke ili na drugi način o imenu, sjedištu i matičnom broju tvrtke kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore, glavnim svojstvima proizvoda koje se nude, cijeni proizvoda uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda, pravu potrošača na raskid ugovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, te razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede.

Najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge potrošaču će biti predana potvrda prethodne obavijesti u pisanom ili u nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju koja će sadržavati sve podatke koje sadrži i prethodna obavijest. 

 

Jednostrani raskid ugovora

Svaki kupoprodajni ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana (jednostrani raskid ugovora). Pravo na raskid ugovora odnosi se samo na raskid ugovora o prodaji robe.

Raskid ugovora prema članku 86. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022 ) za ugovore koji se odnose na prodaju usluga (a sklopljeni su putem Internet Stranice Tvrtke) povlači za sobom plaćanje svih preostalih dugovanja prema Tvrtki koje je Korisnik po ugovoru obavezan podmiriti. 

 

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Obrazac za jednostrani raskid ugovora je dostupan OVDJE.

 

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom na e-mail   , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte .
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed ili od dana kad Vam je omogućeno korištenje usluge.

Raskid ugovora prema članku 86. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022 ) za ugovore koji se odnose na prodaju usluga (a sklopljeni su putem Internet Stranice Tvrtke) povlači za sobom plaćanje svih preostalih dugovanja prema Tvrtki koje je Korisnik po ugovoru obavezan podmiriti. 

Ako kao kupac smatrate da su vaša prava povrijeđena, svoje pritužbe možete nam uputiti putem e-mail adrese   radi traženja izvansudske nagodbe. U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovaraju nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava. Mogu se koristiti i drugi mehanizmi izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pred drugim centrima za mirenje, koja se u okviru svoje nadležnosti, bave alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova.
Diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme Europske komisije. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice:  
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

 

Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat novca za kupnju ili rezervaciju usluga (članarine za teretanu, grupne ili individualne treninge, dijagnostika) nije moguć u slučaju raskida ugovora od strane Korisnika (prema članku 86. Zakona o pravima potrošača, NN 2022), osim ako je drugačije dogovoreno s Tvrtkom.

 

Povrat robe

Robu vratite na našu adresu ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Plaćanje

Naplata se vrši u eurima (EUR) za uplate iz Hrvatske ili iz inozemstva. Plaćanje se vrši kreditnim karticama nakon slanja vaše narudžbe.

 

Podaci o kreditnoj kartici

Internet Stranica Tvrtke koristi WSPay za online plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. Više pročitajte OVDJE

 

Autorska prava

Internet Stranica Tvrtke polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i/ili audio i/ili video materijale). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Internet Stranica Tvrtke, stranice bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava stranice Internet Stranica Tvrtke i podložno je tužbi.

 

Privatnost i zaštita podataka

Tvrtka se obvezuje na trajnu zaštitu osobnih podataka korisnika u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. i Zakon o zaštiti osobnih podataka.
Tvrtka se obavezuje zaštititi osobne podatke Kupca na način da prikuplja samo podatke koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema Kupcu. Više o tome pročitaj OVDJE.

 

Pravo na izmjene sadržaja i usluga

Tvrtka zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja, proizvoda ili usluge na svojim Internet stranicama bez obaveze prethodne najave.

 

Obveze korisnika

Korisnicima stranice Internet Stranica Tvrtke,  strogo je zabranjeno:
• lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
• lažno naručivanje proizvoda i/ili usluga sa svjesnim ciljem otkazivanja narudžbi
• objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način
• objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima, privatnim ili pravnim osobama
• manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga Internet Stranica Tvrtke
• objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
• objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane
• svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme
• prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika